Www.opelgrzeskowiak.com.pl

Www.opelgrzeskowiak.com.pl

Program ochrony środowiska - zmiany unijne

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmieniło się wiele przepisów prawnych. Zostały one dostosowane do norm obowiązujących w Unii. Oprócz tego w Polsce zaczęły obowiązywać nowe dyrektywy i rozporządzenia. Szczególnie widać to na przykładzie ochrony środowiska. Wprowadzone zostały obostrzenia, zwłaszcza jeśli chodzi o pozwolenia na budowę. Teraz jeśli inwestor chce rozpocząć budowę, która mogłaby w jakiś sposób wpłynąć niekorzystnie na środowisko, musi sporządzić raport środowiskowy. Taki raport środowiskowy przedstawi dokładne, jaki dana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko i czy w związku z tym, może ona powstać. raport środowiskowy jest zatem niezbędny przy budowach powstających na obszarach chronionych i terenach do nich przyległych oraz w momencie, gdy inwestor chce korzystać ze środków unijnych. Program ochrony środowiska dotyczy również inwestycji w przemyśle. Żeby rozpocząć nową inwestycję przemysłową, trzeba wcześniej postarać się o pozwolenie zintegrowane. Pozwolenie zintegrowane można uzyskać składając wniosek o wydanie takiego pozwolenia. Pozwolenie zintegrowane to kolejny krok w ochronie środowiska, krok który ma dać gwarancję, że nowoczesny przemysł nie będzie zatruwał środowiska, a wręcz przeciwnie, będzie je chronił. Program ochrony środowiska stawia przed inwestorami coraz to większe wymagania. Dlatego często ze względu na program ochrony środowiska inwestycje przekładane są w czasie, ponieważ trzeba je dostosować do obowiązującego prawa z zakresu ochrony środowiska.

Opienie użytkowników:

Model auta

Opinia posiadacza

Poleć znajomym: Blip Facebook Dodaj do śledzika wykop twitter Google Gadu - Gadu